Õigusbüroo Paragrahv osutab oma klientidele õigusteenuseid ettevõtlusega seotud õiguse valdkondades. Nõustame oma kliente nii vaidluste lahendamisel kui ka selles, kuidas vaidlusi vältida. Esindame oma kliente suhtlemisel ja asjaajamisel ametiasutustega ning vaidluste lahendamisel nii kohtus kui ka kohtuvälistes menetlustes ja läbirääkimistel.

Lisaks õigusteenuste osutamisele viivad meie büroo juristid läbi lektoritena õigusalaseid koolitusi nii suurtele kui ka väikestele gruppidele ning vajadusel ka individuaalkoolituste tasemel. Meie büroo raamatupidajad osutavad meie klientidele ka raamatupidamisteenust ning nõustavad raamatupidamisalastes küsimustes. Meie täpsem toodete ja teenuste valik asub siin.

Kõik meie büroo juristid on omandanud õigusalase hariduse (magistrikraadi) Tartu Ülikooli Õigusteaduskonnas. Teenindame oma kliente eesti, inglise ja vene keeles. Meie büroo asub Tartus.

 

Lugupidamisega
Tiit Kuusik
Büroo juhataja