Õigusbüroo Paragrahv osutab oma klientidele õigusteenuseid kõigis enam levinud õiguse valdkondades, seal hulgas lepingu-, ühingu-, maksu-, perekonna- ja karistusõiguse valdkonnas. Nõustame oma kliente nii vaidluste lahendamisel kui ka selles kuidas vaidlusi vältida. Esindame oma kliente suhtlemisel ja asjaajamisel ametiasutustega ning vaidluste lahendamisel nii kohtus kui ka kohtuvälistes menetlustes ja läbirääkimistel.

Lisaks õigusteenuste osutamisele viivad meie büroo juristid läbi lektoritena õigusalaseid koolitusi nii suurtele kui ka väikestele gruppidele ning vajadusel ka individuaalkoolituste tasemel. Meie büroo raamatupidajad osutavad meie klientidele ka raamatupidamisteenust ning nõustavad raamatupidamisalastes küsimustes. Meie täpsem toodete ja teenuste valik asub siin.

Kõik meie büroo juristid on omandanud õigusalase hariduse (magistrikraadi) Tartu Ülikooli Õigusteaduskonnas. Meie büroo nõunikel on pikaajalised kogemused auditeerimise, raamatupidamise, maksunduse ning pankrotimenetluse valdkonnas.

Teenindame oma kliente eesti ja inglise keeles. Meie büroo asub Tartus, kuid klientide paremaks teenindamiseks oleme valmis neid vastu võtma ka Riias (Lätis).

 

Lugupidamisega
Siim Kuusik
Büroo juhataja